top of page

LAKSEFISKE I VEFSNA

IMG_3979-001.jpg
Fiske

 

“Dæ va då di ængelske så lært væfsnengan å feskæ”

- Johan Erlandsen, mellommann mellom engelske laksefiskere og norske myndigheter.

 

De første engelske laksefiskerne skal ha drevet sportsfiske i Vefsna allerede fra 1830-årene og fra midten av 1800-tallet var det engelske laksefiskere i Vefsna hver fiskesesong.

 

Vefsna er en stor lakseelv med en strekning på over 160km fra sitt utspring i Børgefjell nasjonalpark til den munner ut i Vefsnfjorden ved Mosjøen. Elva er preget av mange stryk og fossefall, med Laksforsen og Forsjordforsen som de mest imponerende. For å hjelpe laksen opp til sine gyteområder lengst oppe i elva, er det bygget totalt fjorten laksetrapper. Den første allerede i 1871 av familien Brodtkorb.

 

Blant de aller beste fiskeplassene i elva finner vi kulpen nedenfor Forsjordforsen, kalt Forsjordio av vefsningen. I gode gamle dager var en fangst på 350 til 400 laks ansett som et godt år i Forsjord-valdet. I 1921 skal det ha blitt fisket over 500 laks her, med en snittvekt på 10kg per laks. To år senere var det også svært godt fiske og oberst Cotton – engelsk sportsfisker og hyppig gjest på Forsjordet – bestemte seg for å gå for rekorden for antall fisk tatt av en mann på en dag. Forsøket ble en suksess og de hadde det så travelt med å dra i land den ene laksen etter den andre at det ikke var tid til det vanlige avbruddet i fiske for måltider ved sportsvillaen, men heller måtte få maten brakt til elvebredden. Da dagen var over lå det hele 32 laks på Naustberget. En stor bragd for Cotton, som nok må dele æren med sin roer Knut Forsjord.

IMG_0145.jpg
Tragedien

 

I 1978 ble parasitten Gyrodactylus salaris påvist i Vefsna. Gyro er en parasitt som spesielt rammer ung fisk, og bestanden i elva gikk raskt nedover. I et forsøk på å begrense smitten ble laksetrappa i Laksforsen stengt, som reduserte den tilgjengelige strekningen for anadrome fiskearter til 32 km.

 

Etter lang tids kamp for å få elva på statens behandlingsplan, startet endelig første del av behandlingen i 2011. I 2017, fem år etter at siste del av behandlingen var fullført, ble Vefsna omsider friskmeldt. Mattilsynets vedtak om friskmelding fra torsdag 27. September 2017 var dermed en merkedag for alle som er glad i laksefiske og Vefsna. 

Framtiden

 

Nå starter en ny æra for vassdraget, på vei mot gammel storhet som en av Norges største lakseelver. I forbindelse med friskmeldingen uttalte Fylkesmannen i Nordland at målet er at Vefsna skal bli Nord-Norges største lakseelv etter Tana, med en årlig fangst på 50 tonn laks.

 

For å nå dette målet må laksen få tid til å etablere seg og vi vil forvalte elva langsiktig og forsvarlig. Tradisjonelt var det sluk og båtfiske som var dominerende, men i perioden elva var smittet har sportsfisket endret seg og det er nå mer fluefiske og gjenutsetting som gjelder. Vi håper og tror at Vefsna og Forsjordio vil bli et yndet reisemål for mange entusiastiske sportsfiskere i årene som kommer. 

Forsen sett fra Naustberget
Fra Nautberget
Fiske i Forsjordio
Fiske i Forsjordio
Fiske i Forsjordio
Sjøørret
Forsjordio
Naustberget
Forsjordforsen
Forsjordforsen
bottom of page