© 2017 by Gyda Antonie Nullmeyer. 

NYHETER

Laksefiske 2019 i Vefsna!

 

Vi teller ned til vi kan ønske laksefiskere velkommen tilbake til Vefsna. I år gleder vi oss også over at sesongen åpner to uker tidligere enn i fjor, Den 15. juni 2019 åpner  elva vår for laksefiske igjen!

Vi støtter Redd Villaksen!

 

For å støtte bevaringen av villaksen donerte vi i 2017 et opphold med fiske, fra åpningsdøgnet i 2018, til Redd Villaksens årlige ”Villaksauksjon”.

 

”Reddvillaksen.no er en ideell stiftelse som arbeider for å sikre livskraftige fiskebestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag. Styret arbeider ubetalt på ideell basis. Et særtrekk ved Reddvillaksen.no er at vi gir direkte økonomisk støtte til en rekke viktige og konkrete tiltak, ofte i samarbeid med andre organisasjoner som Norske Lakseelver og NJFF. Vår viktigste inntektskilde er den årlige villaksauksjonen som baserer seg på generøse gaver fra elveeiere, turistbedrifter, butikker, enkeltpersoner og utstyrsgrossister fra hele landet”. Les mer om arbeidet til Redd Villaksen på deres nettsider. 

Klart for fiskesesongen 2019!

 

Miljødirektoratet har fattet vedtak om gjennomføringen av fisket i Vefsna for sommeren 2019. Vi er svært glade for at årets sesong blir utvidet med fjorten dager, slik at vi kan åpne for fiske allerede fra 15. juni. I tillegg vil det bli en forsiktig økning av kvotene, slik at hver enkelt fisker kan ta opp flere laks. 

 

Vi i Vefsna Fishing gleder oss veldig til sesongen og til å ønske mange entusiastiske fiskere velkommen til Forsjordet. Vi synes det er spesielt hyggelig å se at flere som var hos oss i fjor vil legge turen innom Vefsna også i 2019. Samtidig gleder vi oss alltid til å ta imot både store og små fiskere som i 2019 skal få sin første tur til Vefsna.